statystyki

Giełda

Dywersyfikacja

wróć do działu: Giełda »

Dywersyfikacja – strategia inwestycyjna polegająca na zróżnicowaniu inwestycji w ramach jednego portfela. Dobór różnych papierów wartościowych (np. wielu różnych akcji) lub różnych rodzajów inwestycji (np. akcje, obligacje, surowce, itp.) ma na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Metoda ta w przypadku silnych spadków na giełdzie ochroni portfel inwestora przed dużymi stratami. Jednak w czasie hossy, nie osiągnie on maksymalnych zysków.

Prawo dla specjalisty