statystyki

Inne

FIZ

wróć do działu: Inne »

FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty.

Fundusze inwestycyjne zamknięte pozyskują kapitał poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. W odróżnieniu od jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, liczba certyfikatów inwestycyjnych jest ograniczona i może być powiększona jedynie w przypadku nowych emisji certyfikatów. Certyfikatami inwestycyjnymi można obracać na rynku wtórnym (np. GPW).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty