statystyki

Inne

Działka budowlana

wróć do działu: Inne »

Działka budowlana – według ustawy o gospodarce nieruchomościami działka budowlana jest to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Inaczej mówiąc działka budowlana to teren przeznaczony, w zależności od przeznaczenia działki, na zabudowę domów jednorodzinnych, pod osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną może nabyć osoba prywatna lub prawna (np. deweloper), oraz instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty