statystyki

Inne

BWUK

wróć do działu: Inne »

BWUK (Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej) – wskaźnik ten co miesiąc opracowuje GUS. Opisuje on obecne tendencje konsumpcji indywidualnej. Tworzony jest jako średnie wskazanie ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz dokonywania obecnie ważnych zakupów.

BWUK może przyjmować wartości od -100 do +100. Jeżeli jego wartość jest dodatnia, oznacza to, że konsumenci nastawieni optymistycznie mają liczebną przewagę nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Jeżeli wartość wskaźnika jest ujemna to oznacza, że liczba konsumentów nastawionych pesymistycznie jest większa od konsumentów z nastawieniem optymistycznym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty