statystyki

Inne

Jednostki uczestnictwa

wróć do działu: Inne »

Jednostki uczestnictwa - tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) i specjalistycznego otwartego (SFIO).

Wartość jednostek uczestnictwa jest określana poprzez podział wartości aktywów całego funduszu przez liczbę zarejestrowanych jednostek uczestnictwa. Wartość jednostki może się zmieniać w każdym dniu roboczym, w zależności od zmiany wartości papierów wartościowych w które lokowane są aktywa funduszu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty