statystyki

Inne

Licencja wzajemna

wróć do działu: Inne »

Licencja wzajemna – jest to licencja krzyżowa na mocy której licencjobiorca i licencjodawca udzielają sobie wzajemnie prawa do korzystania z patentów.

Jest to zezwolenie uprawnionego z patentu wcześniejszego na korzystanie z wynalazku późniejszego wchodzącego w zakres ochrony patentu wcześniejszego (patentu zależnego), któremu towarzyszy podobne zezwolenie uprawnionego z patentu późniejszego (właściciela patentu zależnego) na rzecz uprawnionego z patentu wcześniejszego.

Szczególne przypadki dotyczące licencji wzajemnej określone są w art. 82. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty