statystyki

Inne

Indeks Lernera

wróć do działu: Inne »

Indeks Lernera – jest to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje stopień siły rynkowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten został zaproponowany przez amerykańskiego ekonomistę Abby Lernera w 1934 roku.

Indeks Lernera wyraża się wzorem:

L = (PMC) / P
gdzie:
P - cena rynkowa,
MC - koszt krańcowy.

W szczególnych warunkach (konkurencji doskonałej), cena rynkowa równa jest kosztowi krańcowemu. W takim przypadku indeks Lernera jest równy zero, co oznacza, że w przypadku konkurencji doskonałej firmy nie mają żadnej siły rynkowej.

Im większa wartość Indeksu Lernera tym większa siła rynkowa przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty