statystyki

Inne

Jednostka ewidencyjna

wróć do działu: Inne »

Jednostka ewidencyjna – jednostka powierzchniowa obszaru gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy. W przypadku, gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta również w granicach administracyjnych miasta. Obszar ten jest jednostką powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków.

Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne.

Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT), prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Identyfikator jednostki ewidencyjnej ma postać:

WWPPGG_R

gdzie:

  • WW - kod województwa,
  • PP - kod powiatu w województwie,
  • GG - kod gminy w powiecie,
  • R - jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określająca typ gminy (TERC).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty