statystyki

Inne

Wartość dodana brutto

wróć do działu: Inne »

Wartość dodana brutto (ang. Value added gross) – wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie krajowe podmioty pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. Wartość dodana brutto opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie.

Prawo dla specjalisty