statystyki

Rachunkowość

Rynkowa wartość dodana

wróć do działu: Rachunkowość »

Rynkowa wartość dodana (ang. Market Value Added) – to nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału, który pozwala ocenić proces tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy w dłuższym horyzoncie czasowym.

Inaczej mówiąc wskaźnik MVA określa jaki kapitał został uzyskany, lub stracony, od momentu swojego powstania.

Rynkowa wartość dodana (MVA) wyrażona jest wzorem:

MVA = V – K

gdzie:

V – Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, uwzględniająca także wartość wyemitowanych akcji i papierów dłużnych.
K – kapitał zainwestowany w firmę

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty