statystyki

Rachunkowość

REGON

wróć do działu: Rachunkowość »

REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej jest rejestrem statystycznym prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Rejestr REGON służy do:

  • osiągnięcia spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej,
  • ujednolicenia opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej,
  • dostarczania ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej,
  • umożliwiania sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
  • tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
  • zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Przez pojęcie REGON określa się także dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze.

Prawo dla specjalisty