statystyki

Rachunkowość

EBIT

wróć do działu: Rachunkowość »

EBIT – (ang. Earnings Before Interest and Taxes) – jest to zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, czyli inaczej zysk operacyjny. EBIT wykorzystywany jest w analizie finansowej jako miernik wyników finansowych. Przy pomocy EBIT można porównać wyniki działalności różnych przedsiębiorstw w różnych okresy. Jest to możliwe ponieważ EBIT nie uwzględnia rynkowych stóp procentowych, stopnia wykorzystywania przez firmy dźwigni finansowej oraz obciążeń podatkowych. Z księgowego punktu widzenia EBIT to sprzedaż pomniejszona o koszty operacyjne. W ujęciu finansowym EBIT można określić jako zysk brutto (zysk netto z podatkiem) powiększony o odsetki.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty