statystyki

Rachunkowość

Wartość rezydualna

wróć do działu: Rachunkowość »

Wartość rezydualna (ang. Residual Value) – określana również jako wartość resztowa - wartość środka trwałego lub pozostałości po nim w momencie jego likwidacji, odsprzedaży. W przypadku leasingu wartość rezydualna to kwota, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty