Zysk operacyjny wyniósł 13,74 mln zł wobec 34,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 327,41 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 377,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,75 mln zł wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej.

"W nadchodzących kwartałach liczymy na wzrost przychodów z zagranicy związany z realizacją podpisanych ostatnio kontraktów w Rosji o łącznej wartości ponad 113 mln zł brutto. Sądzę również, że w najbliższym czasie będziemy mieli dla akcjonariuszy kolejne dobre informacje z zagranicy" - zapowiada prezes Józef Wolski, cytowany w komunikacie. 

"Wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Wielkie nadzieje wiążemy z Chinami, Rosją i Argentyną" - dodał Wolski.

Prezes podkreśla również znaczenie projektu budowy kopalni w Przeciszowie. "Ten projekt nabiera coraz bardziej realnych kształtów. W tym roku chcemy wystąpić o koncesję na eksploatację, a w przyszłym rozpocząć budowę. To strategiczny projekt dla całej grupy Kopex" - wskazał. 

Podkreślił również, że w I kw. br. udało się utrzymać wypracowany w ostatnich dwóch latach niski poziom zadłużenia odsetkowego netto (382 mln zł) i kapitału obrotowego netto (652 mln zł). Koszty ogólnego zarządu w pierwszym kwartale zostały zredukowane z prawie 35 do 24 mln złotych. 

"Dążymy do maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania całej Grupy. Realizujemy programy restrukturyzacyjne, upraszczamy strukturę grupy. W drugim kwartale skończy się proces alokacji do Tarnowskich Gór spółki Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Na terenie zajmowanym wcześniej tylko przez Tagor powstało miasteczko przemysłowe, w którym będą działały cztery spółki" - powiedział również Wolski. 

Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.