"Objęcie udziałów nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia spełnienia się warunków określonych w umowie, przy czym warunki te powinny zostać spełnione w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Spółka Thanks Again LLC jest operatorem systemu lojalnościowych dla lotnisk w Ameryce Północnej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 038 mln zł w 2014 r.