"Nowe aktywa znacząco poszerzają portfolio poszukiwawczo-wydobywcze koncernu w zachodniej Kanadzie, zwiększając dziennie wydobycie o ok. 4,1 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowując bazę zasobową 2P o 30 mln boe" - czytamy w komunikacie.

"Aktywa Kicking Horse Energy zostały ocenione przez nas w procesie due diligence jako atrakcyjne ekonomicznie nawet przy niskich cenach węglowodorów. Spółka ma stabilną sytuację finansową i dysponuje aktywami gwarantującymi dalszy dynamiczny rozwój. Wszystkie te czynniki spowodowały, że oczekujemy sprawnej integracji zespołów i aktywów, a także szybkiego wzrostu wartości naszego portfela" - powiedział prezes, dyrektor generalny Orlen Upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

Zakup został sfinalizowany poprzez podniesienie kapitału spółki zależnej Orlen Upstream Canada Ltd. oraz przejęcie linii kredytowej Kicking Horse. W związku z zakończeniem formalnego etapu transakcji, Orlen Upstream rozpoczyna działania związane z integracją działalności kanadyjskich spółek segmentu, podano również.

"Orlen Upstream Canada planuje kontynuować obrany kierunek rozwoju spółki Kicking Horse, skupiając działania operacyjne na formacji Montney w obszarze East Kakwa (rejon Deep Basin w prowincji Alberta). Pozostałe obszary poszukiwawczo-wydobywcze w Zachodniej Kanadzie, o które Koncern rozszerzył działalność to Pinto, Chime, Benzanson i Wapiti" - czytamy dalej.

Wśród przejętych aktywów znajdują się również obszary wydobywcze (ropa naftowa) oraz poszukiwawcze (shale gas) w Stoney Creek w prowincji New Brunswick oraz 10,7% udziałów w Pieridae Energy, prywatnej spółce kierującej projektem Goldboro LNG, wskazano również.

"Na podstawie szacunków na grudzień 2015 r. średnia produkcja Orlen Upstream Canada wyniesie około 11 tys. boe/d. Uwzględniając zasoby Kicking Horse (według szacunków na dzień 31 grudnia 2014 r.) kanadyjskie zasoby 2P koncernu wzrosną łącznie do ok. 80 mln boe" - podkreślono w materiale.

Wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, wymaganą większością głosów zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez Orlen Upstream. Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta (Court of Queen's Bench). Z dniem 1 grudnia akcje Kicking Horse zostały wycofane z kanadyjskiej giełdy TSX Venture Exchange.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.