Korporacja KGL jest 481. spółką notowaną na głównym rynku oraz 24. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Na początku grudnia spółka zakończyła ofertę publiczną 1,75 mln akcji serii C, w wyniku której pozyskała 33,25 mln zł. Cena emisyjna wyniosła 19 zł.

Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na nieruchomości gruntowej będącej własnością Marcato Sp. z o.o., rozwój mocy produkcyjnych w segmencie produkcji opakowań oraz kapitał obrotowy związany ze zwiększeniem mocy produkcyjnych.

Korporacja KGL została założona w 1992 roku jako prywatna firma. Głównym celem jej działalności jest dystrybucja tworzyw termoplastycznych oraz produkcja pojemników z tworzyw sztucznych. Posiada także oddziały na Litwie i na Słowacji.