IMS prowadzi obecnie skup akcji, polegający na zaproszeniu do sprzedawania akcji. Deklaracje akcjonariusze mogę składać do 16 grudnia.

"Płynność akcji IMS jest ograniczona, więc realizacja programu buy-back w jego najbardziej typowej formie byłaby w naszej ocenie nieefektywna w realizacji. W naszej opinii, forma zaproszenia do sprzedaży gwarantuje równe traktowanie akcjonariuszy. Poza tym IMS jest spółką publiczną od prawie 4 lat, wycena od tego czasu istotnie wzrosła, więc część akcjonariuszy może być zainteresowana ograniczeniem inwestycji lub wyjściem, a niska płynność im w tym nie pomaga. Z kolei przyjęta przez nas forma buy-backu umożliwia efektywną sprzedaż akcji" - powiedział wiceprezes. 

Dodał, że spółka rozważa warianty związane z umorzeniem lub odsprzedaniem akcji po dokonaniu ich skupu.

Bielawski zastrzegł jednocześnie, że skup akcji własnych nie wpływa na politykę dywidendową spółki.

"Podtrzymujemy zapowiedzi zakładające wypłatę dywidendy. Przed miesiącem poinformowaliśmy akcjonariuszy, że dopuszczamy możliwość, że dywidenda za 2015 r. i w kolejnych latach może przekroczyć 50% zysku" - powiedział.

Bielawski poinformował, że po zrealizowaniu pierwszej transzy skup będzie kontynuowany.

Program buyback zakłada skup za maksymalną kwotę 6 mln zł, z czego na pierwszą transzę przeznaczyła 4,3 mln zł. Skup potrwa do końca 2016 r. lub zostanie zakończony wcześniej w przypadku wyczerpania środków na ten cel.

W tym tygodniu IMS podjął uchwałę w sprawie propozycji nabycia 2 mln akcji własnych za 2,15 zł za sztukę, tj. za 4,3 mln zł.

Na początku grudnia akcjonariusze IMS zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia do 3,33 mln akcji własnych spółki za maks. 4 zł za sztukę, na co przeznaczono łącznie 6 mln zł.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).