Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła już zgodę na dystrybucję 37 funduszy akcyjnych Dexia Asset Management, a w planach na 2009 rok znajduje się uruchomienie oferty funduszy obligacji oraz innych produktów inwestycyjnych.

Dexia chce przebijać się na polskim rynku z funduszami dywidendowymi, w których inwestor co roku otrzymuje wypłatę, nie musząc umarzać jednostek. Fundusze dywidendowe dla osób fizycznych były już dostępne w ofercie Fortisu.

W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie oferty produktowej o dodatkowe fundusze. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie funduszy obligacyjnych w pierwszym kwartale 2009 (subfundusze zdywersyfikowane geograficznie o różnych strategiach inwestycyjnych), a w dalszej perspektywie również funduszy hedgingowych. Dalsze plany produktowe Dexia Asset Management obejmują wprowadzenie funduszy strukturyzowanych z ochroną kapitału. Fundusze te będą miały charakter otwarty. Zapowiadane jest też udostępnienie inwestycji odpowiedzialnych społecznie.

Oferta Dexia Asset Management jest skierowana zarówno do klientów instytucjonalnych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych) jak i klientów indywidualnych (będzie dostępna poprzez zewnętrzne sieci dystrybucji). Nie wprowadzono minimalnych kwot inwestycji.