"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 2,9% niższym w porównaniu z listopadem ub.r." - czytamy w komunikacie. 

Konsensus rynkowy oszacował dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym na 6,1%.

Narastająco w styczniu-grudniu ub.r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4% r/r.

Działy przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z grudniem 2018 r., kiedy notowano wzrost o 2,9%, natomiast w porównaniu z listopadem 2019 r. spadła o 9,4%. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., kiedy notowano wzrost 5,8%.

"W większości głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 6,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,2%, dóbr zaopatrzeniowych - o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 2,5%" - czytamy w komunikacie.

"Według wstępnych danych w grudniu 2019 r., w stosunku do grudnia 2018 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 41,5%, maszyn i urządzeń - o 10%, urządzeń elektrycznych - o 9,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 8,8%, wyrobów z metali - o 7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 6,3%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2018 r. wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 15%, wyrobów tekstylnych - o 5,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 5,0%, w produkcji metali - o 4,4%, podał także Urząd.

>>> Czytaj też: Jeden większy podmuch wiatru i globalna gospodarka leży. BIS ostrzega przed „zielonymi łabędziami”