"Nasza stabilna perspektywa dla polskich banków odzwierciedla nasze oczekiwania, że solidna ekspansja gospodarki, poprawa sytuacji na rynku pracy i poziomu dochodów przełożą się na większe możliwości biznesowe dla polskich banków, pomimo przeszkód ze strony nieprzewidywalnej polityki rządu" - napisano w raporcie.

Agencja potwierdziła swoje prognozy wzrostu PKB Polski w latach 2017 i 2018 r. na poziomie, odpowiednio: 4,3 proc. rdr i 3,5 proc. rdr.

Banki sprostają wyzwaniom politycznym

Moody's ocenia, że wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego pozostają polityka państwa i ewentualne reperkusje gospodarcze konfliktu Polska-UE, co jednak nie powinno to wpłynąć na kondycję banków.

Wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego w ocenie agencji są w szczególności:

Reklama

- prezydencki projekt wsparcia dla kredytobiorców walutowych, który zakłada wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny na poziomie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji w ujęciu kwartalnym;

- podwyższenie wagi ryzyka do 150 proc. ze 100 proc. dla walutowych kredytów hipotecznych;

- projekt ustawy o zwrocie spreadów walutowych.

Do wyzwań dla sektora bankowego agencja Moody's zaliczyła także konflikt na linii Polska-UE na tle ochrony rządów prawa i reformy sądownictwa.

Agencja powtórzyła w tym miejscu wcześniejszą opinię, że reforma sądownictwa oraz trwający konflikt z UE mogą mieć negatywne skutki na wiarygodności kredytowej Polski z uwagi na pogarszające się otoczenie polityczne, co w konsekwencji może podważyć zaufanie inwestorów do Polski i ostatecznie skutkować osłabieniem wzrostu gospodarczego.

"Zmiana w kierunku większego interwencjonizmu państwa również ciąży profilowi instytucjonalnemu Polski. Wszystko to razem może ograniczyć wzrost akcji kredytowej banków" - napisano w raporcie.

"Mimo to, relatywnie duży rozmiar kraju, głębokość rynku wewnętrznego i siła gospodarcza pomogą bankom sprostać tym wyzwaniom na przestrzeni kolejnych 12-18 miesięcy" - dodano.

Dynamika akcji kredytowej w Polsce będzie rosnąć

Akcję pożyczkową polskich banków wspierać będą niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - ocenia Moody's.

Agencja oczekuje przyspieszenia dynamiki akcji kredytowej w Polsce w latach 2017-18.

"Wyższy dochód rozporządzalny, przy spadającym bezrobociu, rosnące płace oraz wprowadzenie zasiłku na dzieci (500 plus - PAP) w zeszłym roku, napędza wydatki gospodarstw domowych i popyt na kredyt. Biorąc pod uwagę przyspieszający wzrost gospodarczy, oczekujemy tempa wzrostu portfela kredytowego banków o 6-7 proc. w latach 2017-18 wobec 5 proc. w 2016 r." - napisano w raporcie.

>>> Czytaj też: W gospodarce dzieją się rzeczy, których po 1989 r. nie doświadczaliśmy nigdy