Minister w poniedziałek w Bieszczadach spotkała się uczestnikami projektu „28 marzeń - niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Osoby niepełnosprawne z opiekunami i z pomocą przewodników Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zdobyły Tarnicę.

Jarosińska-Jedynak przypominała, że program Dostępność Plus funkcjonuje już od dwóch lat.

„W programie tym pracuje już 7 mld zł. Są to pieniądze na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 125 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych i na blisko 200 dworcach kolejowych” – wymieniła.

Szefowa MFiPR podkreśliła, że z programu możliwe jest też uzyskanie pożyczek na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych.

Reklama

„Opracowujemy też standardy dostępności w wielu obszarach. Szkolimy architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami” – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Zwracając się do uczestników projektu „28 marzeń” minister podkreśliła, że ważnym elementem programu Dostępność Plus jest równy dostęp do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, w tym w turystyce.

Jarosińska-Jedynak zapowiedziała, że w nowej perspektywie finansowej pojawią się możliwości finansowania kolejnych zadań związanych z dostępnością tego obszaru.

„Chcemy, by znalazło się wśród nich wsparcie dla służb ratowniczych i porządkowych, w tym m.in. jednostek takich jak TOPR, WOPR, GOPR - na zakup wyposażenia, dostosowania środków transportu i budynków, pod kątem poprawy ich dostępności. Mogę obiecać, że będziemy starać się o to, aby turystyka społeczna miała szanse rozwijać się dzięki działaniom zaplanowanym w programach operacyjnych na nową perspektywę finansową” – zadeklarowała minister.

W ramach projektu „28 marzeń - niepełnosprawni w drodze na szczyt” dziewięcioro wychowanków i siedmiu opiekunów wyruszyło po Koronę Gór Polski. Na co dzień funkcjonują w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Działdowie, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie. Osoby z niepełnosprawnością umysłową i ruchową oraz ich opiekunowie chcą, w ciągu 12 miesięcy, zdobyć szczyty w Sudetach, Karpatach i Górach Świętokrzyskich. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ mmu/