Ponad 7 mln euro ma zostać przekazanych "na wsparcie Polski w działaniach służących odbudowie po powodziach w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r.", podała Komisja.

Kwota 683,7 mln euro trafi Chorwacji, aby złagodzić skutki trzęsienia ziemi w Zagrzebiu i okolicach w marcu 2020 r. Pierwsza transza pomocy w wysokości 88,9 mln euro została już wypłacona w sierpniu 2020 r. w formie płatności zaliczkowych.

Reklama

Ponad 132,7 mln euro trafi w formie płatności zaliczkowej dla Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier i Portugalii w następstwie ich wniosku o wsparcie na walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami.

Wniosek Komisji w sprawie pomocy z Funduszu Solidarności UE musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Wtedy możliwe będzie wypłacenie pomocy finansowej.

Celem Funduszu Solidarności jest wsparcie państw członkowskich i przystępujących w przypadku klęsk żywiołowych oraz - od tego roku - w przypadku zagrożenia zdrowia. Od czasu jego utworzenia w 2002 r. fundusz wykorzystano ponad 90 razy w związku z katastrofami, takimi jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze. Do tej pory w ramach FSUE przekazano 5,5 mld euro dla 23 państw członkowskich i jednego przystępującego. Obecnie zakres ten obejmuje również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zwiększono również maksymalną wysokość płatności zaliczkowych z 30 mln euro do 100 mln euro.