We wtorek w BBN odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz z kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych poświęcone m.in. ustawie. Szef BBN Paweł Soloch mówił po nim, że prezydent przed podjęciem decyzji w tej sprawie "odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały".

Dworczyk wskazywał, że to co najistotniejsze w ustawie, "to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Dodał, że Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień.

Ustawa o rezerwach strategicznych została przesłana prezydentowi w ubiegłym tygodniu. 21 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych. Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwiększa też katalog rezerw.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych ma być decyzja premiera. Rezerwy będą mogły też być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.