W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie senackich komisji budżetu i finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Senatorowie rozpatrywali poprawki złożone w środę na posiedzeniu plenarnym do rządowej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przegłosowany wniosek komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która wnosiła o przyjęcie noweli ustawy bez poprawek.

Jednocześnie w trakcie posiedzenia senator Robert Dowhan (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni) poinformował, że wycofuje zgłoszone w środę poprawki i złożył jedną autopoprawkę dot. samochodów.

"Jeżeli dokonane w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych, zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (...) w tym na samochód osobowy, będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r." - powiedział senator, prezentując swoją autopoprawkę.

Według MF rozwiązania zawarte w noweli mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Przewidziano, że od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Ponadto, nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/