Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w marcu rdr o 13,5 proc., a mdm wzrostu o 14,1 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w marcu wzrosła rdr o 15,7 proc., a mdm wzrosła o 2,3 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym 2021 r.:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 18,9 18,6 2,7 4,3
górnictwo i wydobywanie -0,6 18,6 -6,1 12
przetwórstwo przemysłowe 20,9 20,7 2,7 4,8
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,3 -0,9 4,3 -2,8
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 12,2 9,8 8,2 2