Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 13,5 i był o 1,3 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

GUS podaje, że spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów.

W odniesieniu do lipca 2020 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 0,1 p. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,2.

Reklama

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia.

W lipcu WWUK osiągnął wartość o 5,4 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 roku. (PAP Biznes)