Unijna instytucja przypomina, że może przyblokować Polsce plan zakładający wydanie kwoty trzykrotnie większej niż w Krajowym Planie Odbudowy.
Skargę złożyły woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Wątpliwości wzbudziło to, że rząd po raz pierwszy w historii naszego członkostwa w UE zdecydował się nie dzielić według algorytmu całej kwoty dla województw (28,4 mld euro), a jedynie jej 75 proc. Pozostałą część zostawił jako „rezerwę programową” do negocjacji z poszczególnymi marszałkami. Rezultat tych rozmów poznaliśmy 23 czerwca, gdy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) pokazało ostateczną propozycję podziału pieniędzy.