Kishida powtórzył swoją wizję urzeczywistnienia „nowego kapitalizmu”, który koncentruje się na wzroście gospodarczym i redystrybucji bogactwa, i powiedział na posiedzeniu gabinetu, że planuje przedłożyć parlamentowi projekt dodatkowego budżetu na rok fiskalny 2021 po wyborach parlamentarnych.

Minister finansów Shunichi Suzuki obiecał ścisłą współpracę z dwiema partiami rządzącymi – Partią Liberalno-Demokratyczną i jej mniejszym sojusznikiem Komeito – w celu stworzenia budżetu „wysokiej jakości”. „Pożądane jest, aby dodatkowy budżet został przyjęty jeszcze w tym roku” – powiedział Suzuki.

Aby doprowadzić do „nowego kapitalizmu” i osiągnąć wzrost w erze postpandemicznej, Kishida wezwał do skoncentrowania budżetu na czterech obszarach – nauce i technologii, rewitalizacji gospodarek regionalnych, bezpieczeństwie gospodarczym i wychowaniu dzieci. Kishida zobowiązał się już do wdrożenia pakietu stymulacyjnego wartego dziesiątki bilionów jenów, aby wesprzeć gospodarkę kraju i przezwyciężyć skutki pandemii.

Reklama