Jak poinformowano w komunikacie na stronie NIK-u 14 lutego br. Izba rozpoczęła kontrolę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - urzędzie obsługującym prezesa Rady Ministrów, ministra koordynatora służb specjalnych oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

NIK poinformował, że jest to kontrola doraźna pt. "Realizacja zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze".

Izba zapowiedziała, że w najbliższych dniach otwarte zostaną kontrole w Ministerstwie Obrony Narodowej i w poszczególnych służbach specjalnych - ABW, CBA, SKW.

"Oczekujemy, że prowadzona kontrola pozwoli na obiektywną ocenę funkcjonujących mechanizmów nadzoru służb specjalnych, a także na wypracowanie propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień służb specjalnych niezbędnych dla ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli" - głosi komunikat NIK.

Reklama