"Złożymy ten wniosek jako klub PSL, ale myślę, że poprze go zarówno cała opozycja, jak i kluby koalicji rządowej" - mówi "GW" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek reprezentujący w Sejmie ludowców. Jak wyjaśnia gazeta, "to właśnie do niego zgłosili się autorzy projektu nazwanego roboczo +Legion Ukraina+".

"GW" informuje, że ma założenia projektu. "Zostały opracowane przez trzech prawników, którzy sami myślą o tym, by zgłosić akces i walczyć w obronie Ukrainy. Proponują zmiany, które ułatwią i przede wszystkim przyspieszą procedury. Na razie kwestię służby polskiego obywatela w armii innego kraju reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Mówi ona, że taka służba jest dopuszczalna, ale musi wyrazić na nią zgodę MSWiA po zasięgnięciu opinii MON. W ustawie jest wiele zastrzeżeń" - wyjaśnia.

Według dziennika, "projekt zakłada przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie tych procedur". "Kluczowy w nim jest punkt mówiący o tym, że zmiany i ułatwienia mają dotyczyć wyłącznie +służby w organizacji wojskowej sformatowanej na terenie Ukrainy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej z 24 lutego 2022 r.+. Jak piszą autorzy projektu, +obecna procedura jest czasochłonna+, a w związku z obecną sytuacją +istnieje konieczność jej skrócenia i uproszczenia+. Dlatego proponują: składanie wniosków w wojskowych komendach uzupełnień; obowiązek wydania decyzji w terminie trzech dni; rezygnację z zasięgania dodatkowych opinii" - podaje.

Rozpatrywanie wniosku - czytamy - "ma się odbywać na podstawie danych, które mają wojskowe komendy uzupełnień". "Odmowa dotyczyłaby osób uznanych za niezdolne do służby wojskowej +w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny" (kategoria E) oraz karanych. Oprócz tego projektodawcy chcą, by na czas służby w Legionie obywatel dostawał urlop bezpłatny, a okres służby wliczał mu się do stażu emerytalnego" - pisze "GW".

Reklama