„KPO będzie w pewnym stopniu przeciwdziałało rysującemu się na horyzoncie spowolnieniu w gospodarce. Szacujemy, że rozpoczęcie wydatkowania środków z KPO od IV kw. br. może zwiększyć dynamikę PKB do 0,1 pkt. proc. w 2022 r. i o około 0,6 pkt. proc. w przyszłym roku. W kolejnych latach środki z KPO mogą zwiększyć dynamikę PKB nawet do 1 pkt. proc. Realizacja KPO będzie miała istotny wpływ na poprawę pogarszającej się koniunktury” - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Kongresu Finansowego.

W jej ocenie dzięki realizacji KPO powinna się zwiększyć dynamika inwestycji, co w pewnym stopniu będzie przeciwdziałać negatywnym efektom wywołanym przez wojnę w Ukrainie i wysoką inflację. Ministerstwo Finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji spodziewało się wyhamowania inwestycji prywatnych.

„Czynnikiem, które to zrekompensują miały być głównie inwestycje publiczne w obronę narodową. Teraz dodatkowym impulsem proinwestycyjnym będzie też realizacja KPO. Szacujemy, że KPO podniesie dynamikę inwestycji ogółem w gospodarce o ok. 0,4 pkt. proc. w br. oraz ok. 2,0 pkt. proc. w kolejnych latach. To powinno doprowadzić do wzrostu stopy inwestycji z około 16,5 do ponad 17 proc. PKB. W długim okresie KPO pomoże przejść transformację energetyczną w Polsce. To szansa na zatrzymanie szybkiego wzrostu cen energii i poprawę konkurencyjności polskich firm” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Reklama

Minister dodała, że podobne efekty powinny wystąpić w przypadku przyspieszenia cyfryzacji gospodarki. Stwierdziła również, że przyspieszenie wzrostu PKB i wzrost inwestycji „będą wpływały również pozytywnie na naszą sytuację fiskalną”.

Minister finansów przyznała, że realizacja KPO może doprowadzić do niewielkiego wzrostu inflacji - ze względu na zwiększony popyt inwestycyjny. „Szacujemy, że ten wpływ w 2023 r. wyniesie około 0,4 pkt. proc. Z drugiej strony odblokowanie środków z KPO i wypłaty funduszy unijnych powinny sprzyjać dalszemu umocnieniu złotego, co może pomóc walczyć z inflacją. Zmniejszy to bowiem ceny dóbr importowanych wyrażane w złotym, np. ceny ropy naftowej” – powiedziała Rzeczkowska.

W aktualizacji Programu Konwergencji, który został przyjęty przez rząd w kwietniu, zapisano, że w 2022 r. tempo wzrostu realnego PKB osiągnie 3,8 proc., a w 2023 r. spadnie do 3,2 proc. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3 proc. oraz 3,1 proc. W aktualizacji zaznaczono także, że wyższa dynamika aktywności gospodarczej byłaby możliwa dzięki realizacji KPO.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w maju br. inflacja wyniosła 13,9 proc. licząc rok do roku.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. W jego ramach Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu KPO zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (20,85 proc.).

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN). (PAP)

Autor: Marek Siudaj