W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,2%.

Dane dla UE i strefy euro

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 0,3% w ujęciu miesięcznym w styczniu 2023 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

Reklama

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o także o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 2,3% oraz spadła o 2,2% w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2% spadku w ujęciu rocznym.