Wzrost PKB i inflacja

„Utrzymująca się niepewność polityczna związana z finansowaniem polityk wsparcia dla firm i pracowników podczas zielonej transformacji może mieć wpływ na inwestycje i konsumpcję prywatną” – stwierdziła w środę OECD w swojej najnowszej prognozie.

„Jeśli do podtrzymania planów wydatków funduszy pozabudżetowych potrzebne będzie większe zacieśnienie polityki fiskalnej, wzrost PKB i inflacja będą niższe” – stwierdził.

ikona lupy />
Wzrost gospodarczy w Niemczech spowolni - prognoza do 2025 r. / Bloomberg
Reklama

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Po szokującym wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego największa gospodarka Europy stoi w obliczu potencjalnej luki w budżecie na 2024 rok wynoszącej aż 24 miliardy euro. Orzeczenie zakwestionowało praktykę wykorzystywania specjalnych funduszy w celu zwiększenia wykorzystania OZE i zwiększenia wsparcia dla obiektów półprzewodnikowych.

OECD podkreśliła potrzebę większych inwestycji w tych obszarach, a także zmniejszenie biurokracji. Aby unowocześnić sektor publiczny, zalecił ustanowienie obowiązkowych wspólnych standardów informatycznych i ujednolicenie procedur administracyjnych.