Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 525 tys. we wrześniu wobec 529 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 7,5 proc. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% we wrześniu 2020 r. wobec 8,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 8,3 proc. dla strefy euro.

Najwyższą stopę bezrobocia we wrześniu zanotowano w Hiszpanii (16,5 proc.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 6,1 proc.