Zgodnie z nowymi przepisami każdy, kto tworzy w ten sposób zdjęcia bądź nagrania wideo przedstawiające osobę dorosłą w sytuacjach o charakterze seksualnym bez zgody tej osoby, będzie podlegał wpisowi do rejestru karnego i grzywnie nieograniczonej wysokości - niezależnie od tego, czy twórca zamierzał je udostępnić. A jeśli obraz bądź nagranie zostanie szerzej rozpowszechnione, twórcy będzie grozić więzienie.

Deepfake to bardzo realistyczny obraz lub nagranie wideo, które zostało cyfrowo zmienione za pomocą sztucznej inteligencji (AI) w celu zastąpienia twarzy jednej osoby twarzą kogoś innego. Wraz z upowszechnianiem się sztucznej inteligencji coraz częściej zdarzają się przypadki wykorzystania tej technologii do dodawania twarzy celebrytów lub osób publicznych - najczęściej kobiet - do filmów pornograficznych.

Rozpowszechnianie deepfake'ów o charakterze seksualnym stało się nielegalne w Wielkiej Brytanii na mocy przyjętej w październiku zeszłego roku z ustawy o bezpieczeństwie online. Nowe przepisy, które zostaną wprowadzone w życie poprzez poprawkę do obecnie procedowanej w parlamencie ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, rozszerzają zakres przestępstwa o samo tworzenie takich obrazów. Jak wyjaśniło ministerstwo sprawiedliwości, będą one miały zastosowanie do zdjęć osób dorosłych, ponieważ prawo obejmuje już sytuacje, gdy obraz przedstawia dziecko.

Reklama

Z Londynu Bartłomiej Niedziński