Według stanu na dzień 31 marca 2023 r. 3,9 mln obywateli spoza UE, którzy uciekli z Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji rozpoczętej 24 lutego 2022 r., korzystało ze statusu ochrony tymczasowej w krajach UE.

Najwięcej uchodźców korzystało z ochrony tymczasowej w Niemczech — blisko 1,068 mln (27 proc.), w Polsce - 976,6 tys. (25 proc.), z czego 972 tys. to obywatele Ukrainy. Trzecim najbardziej gościnnym krajem w UE są Czechy, które przyjęły ok. 325,2 tys. osób (8 proc. wszystkich azylantów).

Eurostat podał, że liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy spadła w całej UE. W porównaniu do końca lutego 2023 r. liczba osób korzystających z ochrony czasowej na podstawie decyzji wykonawczej Rady 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w związku z inwazją wojskową Rosji i skutkującej wprowadzeniem ochrony tymczasowej zmalała o 116,9 tys. osób, czyli o 3 proc.

Reklama

Do marca 2023 r. obywatele Ukrainy stanowili 98 proc. wszystkich beneficjentów ochrony czasowej. Dorosłe kobiety stanowiły prawie połowę (47 proc.; większość w wieku 35-64 lata) beneficjentów ochrony tymczasowej w UE. Dzieci stanowiły nieco ponad jedną trzecią (35 proc.) ogółu, a dorośli mężczyźni mniej niż jedną piątą (18 proc.)

Największe wzrosty i spadki liczby azylantów

Największe spadki liczby azylantów wszystkich narodowości odnotowano w Czechach - o blisko 122,6 tys. (- 27 proc.), Szwecji (o 23,7 tys.,- 49 proc.) i Polsce (o 17,2 tys., - 2 proc.). Wzrosty o 33,1 tys. odnotowano w Niemczech (+ 3 proc.), we Włoszech (o 7,4 tys., +5 proc.) i Rumunii (o 6,6 tys., +6 proc.).

Liczba uchodźców na tle populacji

W porównaniu z populacją każdego kraju członkowskiego UE najwyższą liczbę beneficjentów ochrony czasowej ogółem na tysiąc osób w marcu 2023 r. odnotowano w Czechach, gdzie ogólny wskaźnik był na poziomie 30,9, a w przypadku samej Ukrainy 30,8. Na drugim miejscu uplasowała się Estonia (ogółem 27,8, dla Ukrainy 27,7), a na trzecim Polska (25,9 i 25,8). Kolejne kraje to Litwa (24,2 i 24,0) i Bułgaria (22,5 i 22,4). Analogiczny wskaźnik na poziomie całej UE wyniósł 8,7 dla wszystkich narodowości i 8,5 dla Ukraińców.