"Porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy Next Generation EU jest czymś pozytywnym w kontekście poszanowania praworządności w Unii Europejskiej" - oświadczył Reynders.

Odnosząc się do różnych interpretacji wniosków końcowych ze szczytu, ocenił, że "odniesienie do praworządności w tekście jest jasne i czytelne". Jego zdaniem potwierdza ono na najwyższym szczeblu przywiązanie szefów państw i rządów do wartości UE, do ochrony jej interesów finansowych i do ochrony państwa prawa.

Reynders zaznaczył, że porozumienie wzmacnia również europejskie narzędzia gwarantujące te cele: dalsze finansowanie programu "Sprawiedliwość, prawa i wartości", zwiększenie budżetu Eurojustu, czyli agencji UE ds. współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, o co najmniej 10 proc. oraz odpowiednie środki na prokuraturę europejską i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). "To mocne przesłanie polityczne, które nie pozostawia wątpliwości" - przekonuje Reynders.

Komisarz przypomniał, że Rada Europejska zapowiedziała wprowadzenie system warunkowości w celu ochrony budżetu UE i funduszu odbudowy. "W przypadku naruszeń Komisja zaproponuje środki do przyjęcia przez Radę większością kwalifikowaną. Komisja przeanalizuje teraz różne opcje umożliwiające wznowienie prac legislacyjnych nad warunkowością między Radą a Parlamentem Europejskim" - podkreślił.

Reklama

Na razie nie ma decyzji, czy przedstawiony zostanie nowy projekt rozwiązań prawnych, czy prace będą się odbywać w oparciu o propozycję złożoną jeszcze w 2018 r.

Komisarz ds. sprawiedliwości zaznaczył, że szczyt UE zlecił też KE przedstawienie rozwiązań, które mają służyć ochronie budżetu UE i funduszu odbudowy przed nadużyciami i nieprawidłowościami.

"Prace rozpoczęły się dzisiaj. Wkrótce spotkam się z prezydencją niemiecką, aby wspólnie omówić różne propozycje, a także stan prac nad pierwszym rocznym raportem o praworządności" - wskazał Reynders.

Większość grup politycznych z Parlamentu Europejskiego uważa, że szczyt UE znacznie osłabił "wysiłki KE i PE na rzecz przestrzegania praworządności, praw podstawowych i demokracji w ramach wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy".

W projekcie rezolucji, która ma być poddana pod głosowanie w czwartek, eurodeputowani wskazują, że chcą zakończenia prac nad zaproponowanym przez Komisję w 2018 r. mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku systemowego zagrożenia dla unijnych wartości. "Aby był skuteczny, mechanizm ten powinien być uruchamiany +odwróconą większością kwalifikowaną+" - podkreślono w tekście.

We wnioskach z Rady Europejskiej napisano, że "zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu", a "Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną".