Umowa jest uzupełnieniem porozumienia NATO SOFA o statusie wojsk obowiązującej wszystkich sojuszników i szczegółowo określa status oraz warunki pobytu sił zbrojnych USA, w tym członków sił zbrojnych i personelu cywilnego oraz członków rodzin na terytorium Polski.

Uregulowano w niej m. in. kwestie korzystania przez wojska Stanów Zjednoczonych z polskich obiektów i terenów; wjazdu i pobytu; wsparcia logistycznego, jurysdykcji karnej, podatków i ochrony środowiska.

Z chwilą wejścia w życie nowa umowa zastąpi umowę o statusie wojska USA na terytorium RP z 2009 r. (SOFA) i międzyrządowe porozumienie o współpracy z lipca 2015.

Polecamy: MSW Białorusi: W aresztach przebywają jeszcze 122 osoby zatrzymane podczas zeszłotygodniowych protestów

Reklama