W latach 2022-2025 deficyt w tym ujęciu (w relacji do PKB) wyniesie odpowiednio: 3,2 proc., 3,9 proc., 3,8 proc., 3,8 proc.

Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 60 proc. PKB w tym roku i 60,2 proc. PKB w przyszłym roku. W latach 2022-2025 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio (w relacji do PKB): 59,2 proc., 59,3 proc., 59,9 proc. i 60,9 proc.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

Polecamy: "Spiegel": Niemcy nie wdrażają unijnych uchwał. KE prowadzi 50 postępowań przeciwko rządowi

Kościński: prognozy MFW dot. deficytu bardziej optymistyczne od naszych

Prognozy deficytu sektora finansów publicznych przedstawione przez MFW są bardziej optymistyczne od naszych - ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Tłumaczy, że fundusz zakłada niższą recesję i szybsze odbicie polskiej gospodarki.

Jak zaznaczył szef resortu finansów w komentarzu przekazanym PAP, opublikowane w środę przez MFW prognozy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w latach 2020, 2021 i 2022 na poziomie odpowiednio 10,5 proc. 4,3 proc. i 3,2 proc. PKB są bardziej optymistyczne od prognoz ministerstwa finansów, przedstawionych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. W projekcie, nad którym obecnie pracuje Sejm, oszacowano deficyt na poziomie ok. 12 proc. PKB w 2020 r. i ok. 6 proc. w 2021 r.

"Różnice w prognozie wynikają zarówno z odmiennych założeń makroekonomicznych, jak i ostrożnego, ze względu na dużą niepewność, podejścia do prognoz fiskalnych. Prognoza MFW odnośnie do deficytu oparta jest na założeniu niższej recesji w 2020 r. i szybszym odbiciu PKB w 2021 r. Założona przez MFW ścieżka zakłada spadek PKB w 2020 r na poziomie 3,6 proc. i wzrost 4,6 proc. w 2021 r., podczas gdy w projekcie ustawy budżetowej przyjęto ostrożnie spadek PKB o 4,6 proc. w 2020 r. i wzrost o 4 proc. w 2021 r." - tłumaczy minister.

Polecamy: Ponad sto powiatów będzie w strefie czerwonej. Głównie miasta, również Warszawa

"Wszystkie analizy międzynarodowych instytucji finansowych przyjmujemy z dużą uwagą, są dla nas źródłem cennych informacji o tym, jak nasze działania postrzega rynek" - podkreślił minister.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował w środę w cyklicznym raporcie Fiscal Monitor prognozę salda sektora general government (finansów publicznych) Polski. Zgodnie z nią w 2020 r. fundusz spodziewa się deficytu w wysokości 10,5 proc. PKB wobec minus 6,7 proc. szacowanych w kwietniu, a na 2021 r. prognozuje saldo gg na poziomie minus 4,3 proc. PKB wobec minus 3,5 proc. poprzednio. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.