Nominalnie dług sektora wyniósł 1 255,96 mld zł w II kw. 2020 r. Odpowiednio w I kw. 2020 r. i II kw. 2019 r. dług wyniósł: 1 103,41 mld zł i 1 051,77 mld zł.

Deficyt tego sektora wyniósł 19,8 proc. PKB w II kw. 2020 r. wobec 4 proc. PKB deficytu w I kw. 2020 i wobec 1,2 proc. PKB deficytu w IV kw. 2019 roku, podał także Eurostat.

W całej UE dług general government w relacji do PKB wzrósł z 79,4 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku do 87,8 proc. w drugim kwartale, a w strefie euro z 86,3 proc. do 95,1 proc. Dla porównania rok temu wskaźnik dla UE wynosił 79,7 proc. PKB, a w strefie euro - 86,2 proc. PKB.

Najwyższe zadłużenie w relacji do PKB na koniec drugiego kwartału 2020 zanotowano w Grecji (187,4 proc.), we Włoszech (149,4 proc.), Portugalii (126,1 proc.), Belgii (115,3 proc.), Francji (114,1 proc.), na Cyprze (113,2 proc.) oraz w Hiszpanii (110,1 proc.). Najniższe wskaźniki zaś mają Estonia (18,5 proc. PKB), Bułgaria (21,3 proc.) oraz Luksemburg (23,8 proc.).

Reklama
ikona lupy />
Dług w relacji do PKB, II kw. 2020, źródło: Eurostat / eurostat