Jak poinformowano, we wtorek podpisano stosowny aneks do umowy MF a BGK.

"Zależy nam na tym, aby utrzymać korzystne dla przedsiębiorców warunki gwarancji de minimis. Dlatego przedłużamy ich stosowanie do końca czerwca 2021 r. MF jest w stałym kontakcie z BGK i wspólnie działamy na rzecz wsparcia polskich firm i zapewnienia im płynności finansowej w czasie COVID-19" – zapewnił, cytowany w komunikacie MF, szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Dodano, że poza przedłużeniem preferencyjnych warunków programu gwarancji de minimis udzielanych przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG ), szef MF zgodził się także na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. kolejnych, bardziej korzystnych dla przedsiębiorców parametrów tych gwarancji. Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19.

Ministerstwo przypomina, że w ramach KFG udzielane są przez BGK gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych w formule pomocy de minimis zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Reklama

W związku z pandemią COVID-19, gwarancje mogą obejmować do 80 proc. kwoty kredytu objętego gwarancją (przed pandemią do 60 proc.). Zrezygnowano również z pobierania opłaty prowizyjnej (przed pandemią pobierano prowizję 0,5 proc.).

Od 1 stycznia 2021 r., wprowadzone zostają kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Przede wszystkim podwyższono maksymalną kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat. Poza tym wydłużono maksymalny okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego z 39 miesięcy do 75 miesięcy, a kredytu inwestycyjnego z 99 miesięcy do 120 miesięcy.