"Powinniśmy już wrócić do normalności za 2 lata, więc w 2022 r. będzie - mam nadzieję - deficyt na normalnych warunkach, gdzie deficyt będziemy mieć poniżej 3% rocznie. Od 2022 r. dług zacznie spadać" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Radia Warszawa.

W połowie grudnia przedstawiciele resortu finansów informowali, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie na koniec tego roku. ok. 58% w relacji do PKB.

W ustawie budżetowej na 2021 r. założono m.in. deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł; przewidziano także deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7% PKB.