Obowiązujące od nowego roku nowe regulacje w PIT będą korzystne dla niektórych podatników, innych nie ucieszą.

Korzystne są zmiany dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ich efektem będzie zwiększenie możliwości opodatkowania przychodów w ten sposób. W 2021 r. istotnie zostanie podwyższony górny limit przychodów, który pozwala na zastosowanie ryczałtu. Dotychczas wynosił on 250 tys. euro, od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie do 2 mln euro.

Zmienią się zasady opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania wolnych zawodów. Nowe regulacje rozszerzają katalog wolnych zawodów, które może objąć ryczałt. Będą to m.in.: psychologowie, adwokaci, doradcy podatkowi, radcy prawni, notariusze, architekci, inżynierowie budownictwa, księgowi, brokerzy ubezpieczeniowi czy też maklerzy. Stawka podatku zostanie obniżona z 20 proc. do 17 proc.

Reklama

Spadnie też z 17 proc. do 15 proc. stawka ryczałtu dla niektórych usług, np. fotograficznych, tłumaczeń, reklamowych. Ponadto nowelizacja reguluje opodatkowanie najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem. Od 1 stycznia 2021 roku przychód taki może być opodatkowany jak najem prywatny, czyli stawką w wysokości 8,5 proc. - w przypadku, gdy przychody nie przekroczą kwoty 100 000 zł, lub stawką 12,5 proc. - w przypadku, gdy przychody z najmu przekraczają kwotę 100 000 zł.

Zmiany w PIT nie ucieszą niektórych Polaków pracujących za granicą. Chodzi o ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej, która wyniesie 1 360 złotych w skali roku. Z ulgi tej korzystają osoby uzyskujące przychody z pracy, z osobistego świadczenia usług, czy działalności gospodarczej w krajach, co do których zastosowanie ma metoda tzw. proporcjonalnego odliczenia jako metoda unikania podwójnego opodatkowania. Wśród krajów tych są m.in. Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, czy Słowacja. Ulga obejmie przychody w odniesieniu do dochodu z zagranicy nieprzekraczającego 8 000 złotych rocznie.

Nowe regulacje PIT związane są także z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT. Zmiana ta spowoduje, że dochód przez nie uzyskiwany będzie podlegał opodatkowaniu na poziomie spółki i wspólników - jako dywidenda podlegająca 19 proc. podatkowi od dochodów kapitałowych.

U komplementariusza podatek od dywidendy może być obniżony o CIT zapłacony przez spółkę od tego dochodu. Komandytariusz będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT do 50 proc. przychodów uzyskanych od spółki (nie więcej niż 60 000 złotych). Komandytariusz, który chce skorzystać z ulgi nie może być powiązany z komplementariuszem w spółce, jeśli jest nim spółka kapitałowa.