"Rząd chce wydłużyć działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. To m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą" – czytamy w komunikacie.

Utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne 2 miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł, podano także.

Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

Projekt zakłada, że do końca 2022 r. rząd wydłuży działanie tarczy antyinflacyjnej, która łagodzi skutki wzrostu cen, spowodowanych przede wszystkim atakiem Rosji na Ukrainę.

Reklama

Oznacza to m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Jest to:

- 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

- 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

- 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);

- 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

- 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);

- wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;

- 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);

- obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do minimum unijnego.

Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Projektowana nowelizacja ma służyć np. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

Nowe rozwiązania uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów.

Zmiany upraszczają np. realizację obowiązków podatkowych w zakresie PIT (m.in. ułatwienie w systemie e-PIT dotyczące korzystania z ulgi dla rodzin 4+).

(ISBnews)