Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 2,6 proc. m/m i wyniosło ok. 1 205,7 mld zł na koniec stycznia 2023 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3 proc. m/m i wyniosło ok. 1 238 466 mln zł na koniec grudnia 2022 r., podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku wzrosło o 8,8 proc.

W grudniu

"Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2022 r. wzrosło o 20,9 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +7,6 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,1 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+12,2 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W grudniu 2022 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 6,8 mld zł, co było wynikiem: dodatniego salda emisji długu: różnic kursowych (+0,3 mld zł). Od początku 2022 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 77,1 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 23,3 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+3,5 mld euro), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CNY i w JPY, różnic kursowych (+5,8 mld zł), podał resort.

W styczniu

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec stycznia 2023 r. wyniosło ok. 1 205,7 mld zł, co oznaczało spadek o 32,7 mld zł (-2,6 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 923,8 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 281,9 mld zł (tj. 23,4 proc. całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2022 r. wyniosło 1 238 466 mln zł.