Projekt wspiera Komisja, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Będzie trwać 24 miesiące, a jego celem będzie wzmocnienie zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej do radzenia sobie z napływem osób uciekających przed wojną na Ukrainie oraz poprawa dostępu pacjentów do krajowych systemów opieki zdrowotnej w okresie tymczasowej ochrony.

Kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy UE–Ukraina

Niektóre z inicjatyw obejmują wsparcie dla krajowych organów ds. zdrowia w poszerzaniu opieki zdrowotnej dla uchodźców, w tym szczepień. Priorytetami projektu jest także integracja wysiedlonych pracowników służby zdrowia z Ukrainy z pracownikami służby zdrowia w krajach przyjmujących.

Reklama

Projekt ten stanowi kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy UE–Ukraina w kwestiach zdrowotnych po podpisaniu przez Komisję i Ministerstwo Zdrowia Ukrainy w czerwcu 2023 r. porozumienia o współpracy w dziedzinie zdrowia.

Komisarz Stella Kyriakides powiedziała, że prawie 5 milionów uchodźców z Ukrainy zostało zarejestrowanych w ramach tymczasowej ochrony w całej UE i ma prawo do pomocy medycznej i opieki.

"W miarę jak coraz więcej osób uciekających przed wojną przybywa do UE, musimy zadbać o to, aby systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich i krajach położonych najbliżej Ukrainy były w stanie zapewnić pomoc medyczną osobom potrzebującym. Ta inicjatywa jest wyraźnym sygnałem, że nadal będziemy stać po stronie Ukrainy, jej obywateli i naszych państw członkowskich tak długo, jak to konieczne" - zaznaczyła.

Z Brukseli Łukasz Osiński