Wzrost cen usług wyniósł 7,2% r/r, a towarów sięgnął 1,7% r/r.

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 0,4%) i łączności (o 1,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc, 0,09 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz w zakresie transportu (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt proc. i 0,02 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r.