Wzrost cen usług wyniósł 7,3 proc. r/r, a towarów sięgnął 1,5 proc. r/r.

"W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,0 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 0,3 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. i 0,08 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) i łączności (o 0,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

"W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 6 proc.), żywności (o 2,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,1 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,46 pkt proc., 0,58 pkt proc oraz 0,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,45 pkt proc. i 0,12 pkt proc." - czytamy dalej.

GUS: PKB spadł o 1,6 proc. r: r w III kw. 2020 r. wg szybkiego szacunku, konsensus -1,7 proc.

Reklama

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 1,6 proc. r/r w III kw. 2020 r. wobec 8,4 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego." - czytamy w komunikacie.

"W III kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 7,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2 proc." - podał GUS.

Konsensus rynkowy na III kw. wynosił 1,7 proc. spadku PKB r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

"Prezentowany szybki szacunek PKB za III kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności"- czytamy dalej.

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za III kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 listopada br.