Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 3,0 proc., a mdm nie zmieniły się.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2020 r.:

waga listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 3,0 0,1 3,1 0,1
Inflacja towarów 1,3 -0,1 1,5 0,2
Inflacja usług 7,8 0,5 7,3 0,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 25,24 2,0 -0,1 2,4 -0,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25 4,3 0,0 4,8 0
Odzież i obuwie 4,94 -3,4 -1,2 -2,4 3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,44 7,4 0,2 7,5 0,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,8 1,8 0,1 1,4 0,2
Zdrowie 5,29 5,2 0,1 5,1 -0,1
Transport 9,89 -4,4 -0,2 -4,6 -0,4
Łączność 4,54 5,5 1,0 4,6 -0,9
Rekreacja i kultura 6,62 3,0 0,1 3,3 -0,6
Edukacja 1,15 5,7 0,2 5,8 0,9
Restauracja i hotele 6,12 5,8 1,0 5,1 0,1
Inne towary i usługi 5,72 3,7 0,5 3,2 0,7